MG University Degree Trial Allotment 2024 - UGCAP Admission

MG University Degree Trial Allotment 2024, Degree Trial Allotment at www.cap.mgu.ac.in, MG University UGCAP Trial Allotment 2024 has published on 11-6-2024 at the official web site www.cap.mgu.ac.i...
mg trial allotment

MG University Degree Trial Allotment 2024, Degree Trial Allotment at www.cap.mgu.ac.in, MG University UGCAP Trial Allotment 2024 has published on 11-6-2024 at the official web site www.cap.mgu.ac.in. The MG UG Trial Allotment can check online from the website

MG Degree UGCAP Trial Allotment Published at University website on 11.6.2024

MG Degree First Allotment will be Published on 13.6.2024

MG University Degree Trial Allotment 2024 is published on 11-6-2024. MG UGCAP applied candidate can check their degree admission Provisional Rank List / Trial Allotment status at www.cap.mgu.ac.in. Candidates can login to the site by using their Application Number and Password to check their allotment result.
MG University Degree Trial Allotment 2024 / MG Trial Allotment & Rank List 2024

The University will publish the trial allotment result / provisional rank list of the applicants for admission to various UG Programmes (BA, BSc, BCom) on the basis of the marks secured in the qualifying examination as per the provisions laid down in the prospectus and also bonus/ handicap marks, if any.

MG University UG CAP 2024 Trial allotment explores the possibility of securing allotment by applicants in the college/programme of their choice that may vary in the actual allotments. The college/ programme figured in the trial allotment in the case of an applicant does not guarantee that the applicant will get allotment in the same college or programme since ranks may vary in the actual allotment subject to data modification/ option modification by the applicants.

The candidates can modify their data/ rearrangement/ addition/ deletion of options if any upto the time that declared by the university. The actual allotments will be done solely based on the updated details given by the candidate in online application.
The date for modification of the options in the application form is 15/06/2023 to 16/06/2023. Candidates can modify the options within this time.

MG Trial Allotment date : 11/06/2024
Last date for options rearrangement is: 12/06/2024
MG First Allotment date : 13/06/2024

After the trial allotment and options rearrangements , the MG University will be publishing MGU UGCAP 2024 First allotment based on the updated data. The MGU Degree First Allotment 2024 will be published on 13/06/2024

ബിരുദ ഏകജാലകം: ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു :

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഓണേഴ്‌സ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലും സര്‍വകലാശാലാ കാമ്പസിലെ 4+1 പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനുള്ള ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 13വരെ ഓപ്ഷനുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. പേര്, ആധാര്‍ നമ്പര്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഇ മെയില്‍ വിലാസം, പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ്, രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍, സംവരണ വിഭാഗം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തിരുത്താന്‍ കഴിയുക.

Check MG University Degree Trial Allotment Result
The candidates can follow these steps to check MG trial allotment at the official web site

Enter the site www.cap.mgu.ac.in / https://cap.mgu.ac.in/ugcap2024/

Click on the "Login" link

Login using the application number and password and Click submit button

Find the Allotment result in the screen

* Remember Degree trial allotment does not guarantee allotment. Actual allotment will be held on first / second / third or special allotments.

MG University UGCAP 2024 first allotment 2024

The first allotment list will be the list of candidates who are selected for sure admission for the degree courses (BA, BSc, BCom) in various colleges under the university of Mahatma Gandhi in the 2023 year. MGU UGCAP 2024 First allotment will be published on 13/06/2024 at www.cap.mgu.ac.in.

MGU Degree UGCAP 2023 Allotment Options Correction : Procedure for Modification of Personal and Academic data

After login using the application number and password, click on the link : Click here to Edit your personal and academic details .

After modifying the data, click on the "Update" button provided at the bottom of the page.

If the candidate wants to change his/her option already registered, he/she may revise the options as desired and should see that the options are listed as per his/her priority.

Candidates should finally click on the "final submission button" after completing the verification of the modified data.

There is no need to submit the printouts of the modified data/options to the University. Candidates should take care to logout after completing the modification process.

MG University Degree Trial Allotment

The actual allotments will be done solely based on the details given by the candidate in online application. Any discrepancy in the online details furnished by the candidates with the original documents submitted at the time of admissions will lead to the cancellation of allotment. For the same reason, the correctness of the applications is the responsibility of the applicants themselves.

Important Dates - MG Degree Admission 2024

MG Degree online registration start date: 15/05/2024
Last date for the submission of online application 07/06/2024 5.00 pm
MG UG Degree Provisional Rank List & Trial Allotment 11/06/2024
Data modification/ Rearrangement/ addition/ deletion of options 12/06/2024–13/06/2024
MG Degree First allotment date 18/06/2024

MG University Degree Admission

Admission Topic MG University Degree Admission UGCAP 2024
Authority MG University
State Kerala
Application Type UGCAP Online Application
Admission Method Centralised Allotment (UGCAP)
Online Application Start Date 15/06/2024
Application End Date 07/06/2024
Official website www.cap.mgu.ac.in

Similar Related Titles :

MG University Degree Trial Allotment 2024 Result
MGU UGCAP 2023 Trial Allotment 2024
MG University UG CAP 2024 Trial Allotment result
MGU Degree Trial Allotment List 2024 / Provisional Ranklist
MG UGCAP 2023 Trial Allotment Result
MG University Degree Trial Allotment 2024