Kalolsavam School Wise Result - Kalolsavam Result

Kerala School Kalolsavam 2019 Result, School Kalolsavam 2019 School wise result, School Kalolsavam School wise programme result, Kalolsavam school wise students result, Kalolsavam School wise item result, Kalolsavam district wise results, Kerala School Kalolsavam 2019 results

School Kalolsavam 2019

Kerala School Kalolsavam 2016
Kerala School Kalolsavam Results
School Kalolsavam Results Leading Districts

Kerala School Kalolsavam 2016 - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Oil Colour Akshay Haridas676110B
2HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Thabala Amal K.a67639B
3HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Aleena Theresa George676210A
4HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Vattappattu (Boys) Muhammed Ashmil. P. S13517 *10
5HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali - Group Keerthana P S13536 *9
6HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Nadakam Chandana P14819 *8A
7HS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Gazal Alapanam ( Urdu ) Aleena Theresa George676210A
8HS ArabicPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Chithreekaranam Muhammed Shadeed Vp67959A
9HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Boys) Sarang . K . S677011B
10HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Boys) Sandeep . P . V677111A
11HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Guitar - Western Alisha Roy. K13917 *12A
12HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali (Girls) Gopika . S676911A
13HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Upanyasam - Malayalam Jithin V13027 *12
14HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kavitharachana - Urdu Shama Parveen . N677312A
15HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Urdu Shama Parveen . N677312A
16HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Mimicry (Girls) Hiba . T677411B
17HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Vattappattu (Boys) Goutham Krishna P13024 *12
18HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Kathakali - Group Gopika . S676911A
19HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Sangha Ganam Abhirami R M13021 *12
20HSS GeneralPKMMHSS Edarikkode (Malappuram)School Kalolsavam : Koodiyattam Aparna Srinivas14789 *12A