Kalolsavam School Wise Result - Kalolsavam Result

Kerala School Kalolsavam 2019 Result, School Kalolsavam 2019 School wise result, School Kalolsavam School wise programme result, Kalolsavam school wise students result, Kalolsavam School wise item result, Kalolsavam district wise results, Kerala School Kalolsavam 2019 results

School Kalolsavam 2019

Kerala School Kalolsavam 2016
Kerala School Kalolsavam Results
School Kalolsavam Results Leading Districts

Kerala School Kalolsavam 2016 - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Pencil Arjun P906210A
2HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chithra Rachana - Water Colour Akshay Pranav K905110A
3HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Boys) Shivaprakash. P12488 *10
4HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Boys) Shivaprakash. P12488 *10
5HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Ottanthullal (Girls) Sreelakshmi T905410A
6HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Varsha.b9290 *10
7HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Varsha.b929010A
8HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) Varsha.b9290 *10
9HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Prasangam - Hindi Lakshmipriya Vijayan90569A
10HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Upanyasam - English Vrinda Vinod905910B
11HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Upanyasam - Hindi Lakshmipriya Vijayan90569A
12HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Hindi Sreelaxmi P906010A
13HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Mono Act (Girls) Anagha C906110A
14HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Parichamuttu (Boys) Anil G14411 *10A
15HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kolkali (Boys) Shahalabath Ajsal908610A
16HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Thiruvathirakali (Girls) Aishwarya P V907210A
17HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Abhisurya Suresh90528A
18HS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chendamelam Bilahari Bhaskaran Kanhangad90539A
19HS SanskritDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Katharachana Medhini S907310A
20HS SanskritDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chambuprabhashanam Medhini S907310A
21HS SanskritDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Padakam (Girls) Anjana Bayakodan91039A
22HS SanskritDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Ganalapanam (Boys) Pranav K Bhaskaran91048A
23HS SanskritDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Sangha Ganam Sreelakshmi K V92959A
24HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Sasthreeya Sangeetham(Girls) Sreegowri V Bhat9123 *12
25HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kathakali Sangeetham (Girls) Sreegowri V Bhat912312A
26HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Guitar - Western Harikrishnan P V912411A
27HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chenda / Thayambaka Anirudh B Krishna912511A
28HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Nadodi Nrutham (Girls) Chithra A912712A
29HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Nadodi Nrutham (Girls) Gopika B9122 *11
30HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Bharathanatyam (Girls) Akshatha K Dinesh9120 *12A
31HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Gopika B9122 *11A
32HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kuchuppudi (Girls) Akshatha K Dinesh9120 *12A
33HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Mohiniyattam (Girls) Akshatha K Dinesh912012A
34HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Upanyasam - Sanskrit Rashmi V912812A
35HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kavitharachana - Sanskrit Anjana P914811B
36HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyam Chollal - English Karthika Vinod912911A
37HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Hindi Sreegowri V Bhat912312A
38HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Tamil Neeraja Nair912112A
39HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Group Dance (Girls) Akshatha K Dinesh9120 *12A
40HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Thiruvathira (Girls) Anjana K9126 *12A
41HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Oppana (Girls) Divya Divakaran .k.m14839 *12A
42HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Sangha Ganam Deepthi Thamban12943 *12
43HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Vrundavadyam Harikrishnan P V9124 *11A
44HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Chendamelam Anirudh B Krishna912511A
45HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Kolkali (Boys) Athul B913012A
46HSS GeneralDurga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)School Kalolsavam : Gazal Alapanam ( Urdu ) Karthika Vinod912911A