Kalolsavam School Wise Result - Kalolsavam Result

Kerala School Kalolsavam 2019 Result, School Kalolsavam 2019 School wise result, School Kalolsavam School wise programme result, Kalolsavam school wise students result, Kalolsavam School wise item result, Kalolsavam district wise results, Kerala School Kalolsavam 2019 results

School Kalolsavam 2019

Kerala School Kalolsavam 2016
Kerala School Kalolsavam Results
School Kalolsavam Results Leading Districts

Kerala School Kalolsavam 2016 - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name
School Kalolsavam Programme Result
SL Category School Item StudentName Reg No Class Grade
1HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Veena Devika62379B
2HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Chenda / Thayambaka Sarath P B6166 *10
3HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Mrudamgam / Ganchira / Ghadam Anirudh Raj N616710A
4HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Kathakali (Boys) Vishnuprasad.h12449 *10A
5HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Chakkyarkoothu (Boys) Bharath Sankar K61659A
6HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Prasangam - English Induja D616810A
7HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Akshay B13125 *10
8HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Sangha Nrutham (Girls) S. Samyuktha Nair15598 *9
9HS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Chendamelam Sarath P B616610A
10HSS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Guitar - Western Nihal Paul627012A
11HSS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Nadodi Nrutham (Boys) Anandhu.g.k12391 *12
12HSS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Padyam Chollal - Malayalam Vaisakh . V615511A
13HSS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Parichamuttu (Boys) Adarsh S13692 *12A
14HSS GeneralBharathmatha H. S. S. Palakkad (Palakkad)School Kalolsavam : Poorakkali (Boys) Sujesh S12350 *12